About Us

Atılım Fidan Peysaj 1982 yılında ilk Fidan üretimine başlamış, 1990 yıllarında şehirlerimiz pezsaj bitkileri çalı ve yol ağacı (gölge) üretimine girmiştir. 2000’li yıllarda kurumsallaşarak Atılım Peyzaj olarak üretimine devam etmiştir.

Başlangıcından bugüne ülkemin her köşesine bitki göndermiş ve dikim yaparak yeşil dokuya katkı sağlamıştır.

Bu süre içerisinde Irak, Lübnan, Türkmenistan ve Azerbaycan’a ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur.

1982’den bugüne aynı özveri aynı heyecanla yolunda devam etmektedir.